Gudstjenester i Roager Kirke klik her

Kirken og Covid-19

 
Vi bestræber os på at kunne holde en så genkendelig gudstjeneste som muligt. Men ligesom de øvrige kirkelige handlinger skal også gudstjenester afvikles under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, myndighederne har fastsat.
Det betyder bl.a., at der er restriktioner for, hvor mange, der må opholde sig i kirkerummet samt et afstandskrav på 1 meter mellem deltagerne (2 meter, når der synges). Der gælder desuden særlige forsigtighedregler i forbindelse med nadveruddeling.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Spandet Kirke klik her

SOGNEUDFLUGTEN

10. JUNI 2020 

er udsat til 8. JUNI 2021

 

  Find os på facebook 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
 
Rejsby sogn har afholdt valgforsamling:
15. september kl. 19.00 i Klubhuset
Til menighedsrådet for Rejsby sogn er valgt (i alfabetisk rækkefølge):
AnneLise Thygesen
Axel Philipp
Ingrid Biel
Kirsten Kamstrup
Niels Peter Brodersen
 
Som stedfortrædere er valgt:
Jens Alfred Bundesen
Viola Mærsk
 

Roager & Spandet sogne har afholdt valgforsamling:
15. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen v/ Roager Præstegård
Til det fælles menighedsråd for Spandet-Roager sogne er valgt (i alfabetisk rækkefølge):
Betina Aaskov (R)
Birthe Appel Pedersen (S)
Bodil Erichsen (R)
Carl Schneider (R)
Charlotte Olesen Lassen (S)
Egon Appel (S)
Egon Christensen (R)
Kirsten Stagaard (S)
 
Som stedfortrædere er valgt:
Annette Varming (S)
Birthe Aarhus (S)
Anette Sørensen (R)
Viggo Mogensen (R)