Gudstjenester i Roager Kirke klik her

Kristi Himmelfarts dag slår vi dørene op for gudstjeneste i kirkerne igen. Det glæder vi os meget til!

 
Vi bestræber os på at kunne holde en så genkendelig gudstjeneste som muligt. Men ligesom de øvrige kirkelige handlinger skal også gudstjenester afvikles under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, Kirkeministeret har fastsat.
Det betyder bl.a., at der er restriktioner for, hvor mange, der må opholde sig i kirkerummet samt et afstandskrav på 1 meter mellem deltagerne (2 meter, når der synges). Der gælder desuden særlige forsigtighedregler i forbindelse med nadveruddeling.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Spandet Kirke klik her

KIRKEDØRENE ER NU ÅBNE IGEN, MEN DER ER STADIG DIGITALE GUDSTJENESTER, POCAST-PRÆDIKEN MM. PÅ
VADEHAVSPASTORATETs facebook Klik HER
- her finder du også al information om, hvordan Coronakrisen påvirker kirkelivet i vores sogne. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ORIENTERINGSMØDER i forbindelse med MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
 
Rejsby sogn afholder møde:
i august måned.
Dato udmeldes senest 14 dage forud for mødets afholdelse

Roager & Spandet sogne afholder fælles møde:
Tirsdag 9.6 kl. 19.30 i Konfirmandstuen v/ Roager Præstegård
 

Læs det nyeste nummer af kirkebladet her