Gudstjenester i Roager Kirke klik her

Kirken og Covid-19

 
Vi bestræber os på at kunne holde en så genkendelig gudstjeneste som muligt. Men ligesom de øvrige kirkelige handlinger skal også gudstjenester afvikles under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, myndighederne har fastsat.
Det betyder bl.a., at der er restriktioner for, hvor mange, der må opholde sig i kirkerummet samt et afstandskrav på 1 meter mellem deltagerne (2 meter, når der synges). Der gælder desuden særlige forsigtighedregler i forbindelse med nadveruddeling.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Spandet Kirke klik her

SOGNEUDFLUGTEN

10. JUNI 2020 

er udsat til 8. JUNI 2021

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ORIENTERINGSMØDER i forbindelse med MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
 
Rejsby sogn afholder møde:
Tirsdag 11. august kl. 19.00 i Klubhuset

Roager & Spandet sogne afholder fælles møde:
Tirsdag 9.6 kl. 19.30 i Konfirmandstuen v/ Roager Præstegård