Gudstjenester i Roager Kirke klik her

Kirken og Covid-19

Der må nu være 1 person pr 2 m2 i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger.
I praksis betyder det for vores kirker, at der i Roager kan deltage 50 personer, i Spandet 30 personer og i Rejsby 40 personer. (præst og personale tælles ikke med i opgørelsen)
 
Vi bestræber os på at kunne holde en så genkendelig gudstjeneste som muligt. Gudstjenester og kirkelige handlinger skal dog afvikles under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, myndighederne har fastsat.
Det betyder, at der er restriktioner for, hvor mange, der må opholde sig i kirkerummet samt et afstandskrav på 1 meter mellem deltagerne (2 m, når der synges). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Spandet Kirke klik her 

 
 
 
Vadehavspastoratets hjemmeside

  Find os på facebook