KONTAKT / Menighedsråd, Spandet sogn

Menighedsråd, Spandet sogn

Formand, Bonde Jessen, Skolevænge 4, tlf. 74 86 72 87
Næstformand, Birthe Appel Pedersen, Spandetvej 10, tlf. 22 44 15 23
Kirkeværge, Doris Skinnerup, Spandetvej 3, tlf. 61 30 13 48
Kontaktperson, Marianne Freiberg, Spandetvej 27, tlf. 86 37 61 61
Kasserer, sekretær, Charlotte Lassen Olesen, Trekronevej 5, tlf. 25 33 66 19 Stedfortrædere
Gitte Graver, Agertoften 16
Kirsten Staggard, Toftlundvej 143