SPANDET / Spandet Kirke / Kirken / Altertavle

Altertavle

Altertavlen i Spandet Kirke er fra 1754. I den brudte storfrise er malet: Hoc Altare de Novo Exstructum — et pictum est Anno Christi MDCCLIV (Det vil sige: “Dette alter er af nyt opbygget og malet i Kristi år 1754”).
Tavlen er en efterligning i fyr af Vardesnedkeren Jens Olufsens 100 år ældre altertavler. Spandet-tavlen er nærmest beslægtet med tavlen i Seem kirke, der formentlig har været det direkte forbillede, og ligesom denne har Spandettavlen fundet anvendelse for figurerne fra den gotiske tavle. De 11 gotiske figurer, fra sidste halvdel af 1400’rne forestiller apostle. Topfeltet flankeres af Johannes døberen og Matthæus. Foran storvingerne ses Peter og Johannes. På topstykket står Matthias og Bartholomæus.
I storfeltet ses nadveren, i sidefelterne bønnen i Gethsemane og Kristus på korset mellem Maria og Johannes, i topfeltet opstandelsen og i gavlfeltet himmelfarten. Under malerierne er der påmalet skriftsteder. Altertavlen blev istandsat 1944, hvor de oprindelige brogede farver fra 1754 blev fremdraget under yngre hvide og grå farvelag.
Kilde: Danmarks Kirker
Den sidste Nadver
Jesu opstandelse
Altertavlen er fra 1754