KONTAKT / Ansatte ved Roager kirke

Ansatte ved Roager kirke

Kirketjener/graver:

Keld Andersen Roagervej 406 tlf. 24 29 06 71

Organist:

Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund tlf. 20 35 67 78

Kirkesanger:

Heidi Kjær, tlf. 61 68 53 20