ROAGER / Menighedsråd

Menighedsrådsmøder

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved Præstegården, Vestermarksvej 28, Roager.
 
Næste møde: 

Menighedsråd

Fælles menighedsråd for Spandet og Roager sogne:

FORMAND Carl Schneider (R)

Roagervej 205, tlf. 21 76 13 67

 

NÆSTFORMAND Charlotte Lassen Olsen (S)

Trekronervej 5, 

 

KONTAKTPERSON Kirsten Stagaard (S)

Toftlundvej 143, 

 

KIRKEVÆRGE (S) Birthe Appel Pedersen (S)

Spandetvej 10

 

KIRKEVÆRGE (R) Bodil M. Erichsen (R)

Vestermarksvej 14

 

KASSERER Egon Christensen (R)

Lundsmarksvej 72

 

MENIGT MEDLEM Betina Beck Aaskov (R)

Roagervej 396 A

 

MENIGT MEDLEM Egon Appel (S)

Arnumvej 47
 

FØDT MEDLEM Sognepræst Therese Solten

 
Tangevej 2
 
 

Stedfortrædere

Annette Varming (S)
Birthe Aarhus (S)
Anette Sørensen (R)
Viggo Mogensen (R)

Kontakt

Via denne formular kan du skrive direkte til Roager sogns menighedsrådsformand, Knud Verner Thomsen