ROAGER / Roager Kirke / Fra kirkens historie / Historien om et P. Nicolaisen maleri

Historien om et P. Nicolaisen maleri

Sognepræsten i Roager sogn i årene 1938-44 hed Jørgen Larsen. Da han og hans hustru, Inger, rejste herfra til Haraldsted og Allindemagle sogne på Sjælland i efteråret 1944, indsamlede Roager menighed et beløb, som skulle bruges til en afskedsgave til præsteparret. Det blev besluttet, at gaven skulle være et maleri af Roager kirke, og man anmodede en af Sønderjyllands betydeligste kunstnere om at udføre et sådant maleri, nemlig Peter Nicolaisen. Peter Nicolaisen var ikke ukendt i Roager. Han var ganske vist født i Ballum i 1894, men flyttede snart med sine forældre til Roager Østermark til en forsømt gård. Han skulle dog ikke være landmand som faderen, hvorfor han kom i malerlære i Øster Åbølling med svendebrev som resultat. Under første verdenskrig måtte han gå tysk soldat som så mange andre fra Roager sogn. Han blev såret tre gange. Efter krigen kom han på Vallekilde Højskole og fik undervisning i tegning, og endelig optoges han på Kunstakademiet i København. Siden hen fulgte studier i Italien. I 1932 tilbød lensgreve Otto Schack ham en legatbolig i porthuset til Schackenborg. Peter Nicolaisen døde i 1989. Den gave, som præsteparret i sin tid fik i afskedsgave af Roager menighed er nu vendt tilbage til Roager menighed. Jørgen Larsen, som i øvrigt blev dr. theol. endnu mens han var i Roager, døde for nogle år siden. Peter Nicolaisens maleri var egentlig tiltænkt sønnen, Flemming Leth-Larsen. Men denne har forespurgt Roager menighedsråd, om man vil tage imod maleriet, og lade det hænge op i konfirmandstuen, hvor det så vil kunne komme menigheden til gode. Og Påskedag 2005 vendte gaven tilbage.
Jørgen Hanssen