DÅB

 

Tid og sted for dåb aftales med sognepræsten.
Børn, hvor moderen på fødselstidspunktet havde folkeregisteradresse i Sønderjylland, skal have en fødsels- og navneattest fra bopælskommunen inden det kan døbes. Der skal være mindst 3 og max 5 faddere ved dåben.