REJSBY / Menighedsråd
Næste menighedsrådsmøde:
 

Menighedsråd

Formand

Kirsten M. Kamstrup
Jægervej 5
6780 Skærbæk
tlf. 7475 32 55 / 42 94 46 10


Næstformand, Kirkeværge 

Axel A. Philipp
Kogsvej 24
6760 Skærbæk


Kasserer 

Niels Peter Brodersen
Kogsvej 69, Rejsby
6780 Skærbæk
tlf. 7475 33 27 / 51 74 04 77
 

Kirkeværge

Axel Philipp
Kogsvej 24, Rejsby
6780 Skærbæk
tlf. 74 75 35 14 / 27 61 44 11


Kontaktperson, Sekretær

Anne-Lise Skibsted Thysen
Skovfennen 8
6780 Skærbæk
 

Menigt medlem

Ingrid Biel
Jægertoften 22
6780 Skærbæk
 

Født medlem, sognepræst

Therese Solten
Tangevej 2
6760 Ribe
 
 

Stedfortrædere

Jens Alfred Bundesen
Viola Mærsk