KIRKELIGE HANDLINGER / KONFIRMATION

KONFIRMATION

Som udgangspunkt går barnet til undervisning i sit hjemsogn/pastorat og konfirmeres i sin sognekirke. Barnet skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Undervisningen foregår i præstegårdens konfirmandstue. Kirken sørger for transport af konfirmanderne fra præstegården til skolen.