SPANDET / Spandet Kirke / Af kirkens og sognets historie / Lønlige toner - Methine Smidt (1883 - 1960)

Methine Smidt (1883 - 1960)

Methine Johanne Smidt (1883 - 1960) var født på Spandetgård, tilbragte sin barndom og ungdom i Spandet. Hun rejste herfra og boede nogle år i Tyskland, hvor hun uddannede sig som gartner. I midten eller slutningen af første verdenskrig slog hun sig dog ned i Spandet, i "Gartnerhuset" på Arnumvej.
Methine blev kaldt Tinne i familien.
 
Naturen tegner og peger
Methine skrev digte om Spandet, kirken, Gud, tro, bøn, fugle, Sønderjylland og sin familie, men frem for alt om naturen. Digtene har symbolistisk karakter, det vil sige at de udtrykker en forvisning om, at verden bag tingenes tilsyneladende ligegyldighed er dyb og meningsfyldt. Digteren aner og griber denne mening og søger gennem digtningen et ‘sjæleligt gennembrud’, hvorigennem fantasi, følelse, åndelighed kan få udtryk. Der er, som det fremgår af digtene, ingen tvivl om, at for Methine hang verdens og livets mening sammen med troen på Kristus.
 
Første verdenskrig
Tinnes kristentro blev dog voldsomt rystet, da hendes bror Søren H. Smidt blev skudt på vestfronten i 1915 (læs herom i "Det tunge budskab" af Mariane Blume Aarhus, efterkommer af Methine) Søren Smidts navn står ikke på tavlen over faldne i Spandet kirke, da han havde købt gård i Arnum. I stedet findes hans navn på en mindetavle over faldne i Højrup Kirke
 
Methine ligger begravet på Spandet kirkegård.
 
Et udvalg af Methines digte:
 
 

Søndag morgen

Methine Smidt april 1906
 
Viden om jeg hører klinge
klokketoner, festlig sang,
lyst sig solens stråler svinge
gennem bøgens bladehang.
 
Hist jeg hører lærken synge,
her søgte træets blade gynge,
slig sang jeg gerne lytter til -
naturens underfulde spil. –
 
Himlen er med glans omflydt,
dyb, heftig fred trindt udgydt.
Alting Gud at tjene stræber,
lægger mig en bøn på læber.
 
Ved kirkens fod det ligger trygt,
mit kære gamle barndomshjem,
på sikker grundvold er det byg´t,
har en skat af minder dybt i gem.
 
Kirken knejser højt mod sky,
gården ligger gemt derunder.
Til kirken er det godt at ty
i mørke som i lyse stunder.
 
Han har hjælp og råd og trøst,
som er kirkens og vor Herre
for livets mange savn og brøst,
men det glemmes tit desværre.
 
Det er ham, som glæden skænker
- de lyse timer som de tunge.
Lad os altid det betænke,
så vi takke-lovsang sjunge.
 
Så er hjemmet vel bevaret,
når det er i hans varetægt.
Så bli` r livet som forklaret,
det, som er ondt, får mindre vægt.
 
Så bli` r luften i hjemmet så ren,
så vil freden i det ta` sæde.
Nu trygt vi ka´ færdes der,
siden hen altid det mindes med glæde.