KONTAKT / Ansatte ved Spandet kirke

Ansatte ved Spandet kirke

Kirketjener/graver:

Lene Hjort Karkov, Vesterskov 10, Høm tlf. 21 43 42 49

Organist:

Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund tlf. 20 35 67 78

Kirkesanger:

Heidi Kjær  tlf. 61 68 53 20