ROAGER / Roager Kirke / Fra kirkens historie / Høhne, Koch og Kylling

Høhne, Koch og Kylling

Præster kunne jo forhen som nu have navne, der mindede om fjerkrænavne. Således var A.F. Høhne præst i Roager 1824-1860 og J.B. Koch præst i Skærbæk 1842-1856. Samtidig boede der en mand i Vodder, der kaldtes Morten Kylling. Han var egentlig et hittebarn, som var blevet opdraget af et par gamle folk, der ingen børn havde. Plejemoderen kælede altid for ham og sagde: "Min lille kylling". 

En gang var begge præsterne til et bryllup, hvor Morten var skaffer, for han var en anset mand. Som nu folkene sad ved bordet, siger pastor Koch til Morten: "Kom herhen og sæt dig ned imellem os to præster, for du er nok af familien". "Ja", siger Morten, "a er nok en Kylling, og De er en kok, og vor egen præst en høne, men a er gjort henne (væk herfra), derfor ved a ikke så nøje, til hvad familie a hører". 

Fra Sprogforeningens Almanak 1928.