SPANDET / Spandet Kirke / Kirken / Døbefont

Døbefont

Døbefonten er senromansk, af granit. Den hører til en lille gruppe vestslesvigske løvefonte (ligesom Rejsby kirkes døbefont). Mellem fire fremspringende hoveder er der mod nord to løver, mod vest og syd drage og grif, mod øst to drager; herunder et bælte med en dobbelt bølgeranke. På fodens øvre skråkant er der to fremspringende mandshoveder på tynd hals over en lilje, hvert flankeret af løve og drage, de første med halerne over ryggen.

... hvorfor er der løver på døbefonten?

På hen ved 200 jyske granitfonte er forskellige varianter over løvemotivet hugget i højt eller lavt relief. Ofte drejer det sig om såkaldte dobbeltløver, dvs. to løvekroppe, der deles om ét hoved. 
Løvebilledet anvendes adskillige steder som metafor for Gud i Det Gamle Testamente. Derfor symboliserer løven Kristi guddommelige væsen. I Det Nye Testamente, i Johannes Åbenbaring beskrives Jesus som Judas løve (Åb 5,5). Løven som symbol for Kristus fik betydning den tidlige kristendom, hvor den repræsenterede Kristi to naturer, sådan at løvens forreste halvdel symboliserede hans guddommelige natur og den bageste halvdel hans menneskelige natur.
Løven kan også symbolisere det destruktive eller onde. I første Peters brev står der således: Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen (1 Pet. 5,8-9)

Vidste du …

- at de jyske granitdøbefonte indtager en særstilling i europæisk døbefontstradition.
- at før reformationen var fontens plads i kirkens vestlige del, ved døren. I dag er den som regel placeret i kirkens østlige del i nærheden af kirkens kor og alter.
- at ordet font stammer fra latin, fons, der betyder kilde
 
Dit hoved du bukke!
Din sjæl sig neddukke,
for aldrig at dø, i livskildesø,
hvor rosen på rand ikke falmer!
Ved dåben opgror af paradisjord
de dejlige evighedspalmer.
 
Sådan lyder et vers fra Grundtvigs Sov sødt, barnlille, der ikke er medtaget i salmebogens version (DDS 674).