ROAGER / Roager Kirke / Fra kirkens historie / Von Fischer-Benzon, sognepræst i Roager 1896-1917

Von Fischer-Benzon, sognepræst i Roager 1896-1917

Von Fischer-Benzon var sognepræst i Roager fra 1896-1917. Han kom til sognet med tyske sympatier, som trådte stærkere frem efter 1. verdenskrigs udbrud, 1914. I sine afskedsord i "Liber Daticus" skriver han - på tysk - at 20 år er for længe i en menighed! Roager forblev dog hans første kærlighed, og for sognet ønsker han, at de to grundsandheder, der falder kød og blod så sure, nemlig synd og nåde, dog må finde plads i Roager-hjerter og triumfere over selvretfærdighed, politik og verden. Til evig frelse! - Efter Roager blev von Fischer-Benzon præst i Svenstrup på Als.
 
I præstegårdsstuen 1915 Som nummer tre fra venstre ses sognepræsten von Fischer-Benzon. Til højre for ham en "Feldwebel."