ROAGER / Roager Kirke / Fra kirkens historie / Pastor Bruuns enkesæde i Rib ( A.C. Bruun, præst i Roager 1791-1824)

Pastor Bruuns enkesæde i Ribe

Andreas Christian Bruun var præst i Roager fra 1791-1824. Han var født i Tønder. Inden han kom til Roager havde han været skibspræst. Det ser ud til, at Bruun var ugift, og boede gennem alle årene i præstegården med sin syv år yngre - også ugifte - søster, Andrea Margaretha Bruun. Pastor Bruun stiftede en bolig i Ribe for to uformuende præsteenker, beliggende i Hundegade. Hans efterkommer i embedet, Andreas Frisch Hønne, skænkede mange år senere 1000 rigsdaler til præsteenkeboligen. I dag hører Pastor Bruuns enkesæde ind under stiftelsen Ribe kloster og bestyres af stiftes biskop m.fl.
Se: http://www.klostre.dk/ribe-kloster/
 
Jørgen Hanssen