SPANDET / Spandet Kirke / Kirken / Viekors

Viekors

 
Indvielsen af en kirke i middelalderen er et helt kapitel for sig. Huset, dvs. kirken, kunne ikke bare tages i brug. Det skulle renses for alt urent. Derfor mødte den katolske biskop op til en særlig indvielseshandling. Formålet var at drive Djævelen ud af kirkerummet. Dette skete ved, at man bankede på kirkens døre alt imens man gik rundt om kirken flere gange. Nedlæggelse af relikvier i alteret hørte også med. Endelig var der viekorsene inde i kirken. I en middelalderkirke kan man gå ud fra, at der er 12 viekors under kalken; måske også 24 eller 36 etc., såfremt kirken er blevet indviet flere gange, hvilket man anså for nødvendigt, om der var sket en uren handling inde i kirken. Indvielseskorsene blev hver for sig af biskoppen besmurt med vievand, salt og vand, som biskoppen forinden havde blandet i et telt udenfor. Desuden blev der anvendt hellig olie, ligesom et vokslys på en holder sattes ind i murværket ved viekorsene. Biskoppen dryssede også aske i korsform på gulvet og skrev heri det græske og latinske alfabet: ABECEDARIUM. I folkemunde blev det til ABRACADABRA.      JH