KONTAKT / Menighedsråd, Roager sogn

Menighedsråd, Roager sogn

Formand, Knud Verner Thomsen, Sandbjergvej 5, tlf. 75 44 32 19
Næstformand, Carl Schneider, Roagervej 205, tlf. 21 76 13 67
Kirkeværge og kasserer, Benta Nielsen, Gl. Grænsevej 26 A
Kontaktperson, Lene Abel, Ll Roagervej 27, tlf. 75 44 30 30
Sekretær, Jeannette L. Rehfeldt, Vestermarksvej 2, tlf. 61164842
Stedfortrædere, Bent Brodersen, Buskemarksvej 6
Viggo H. Mogensen, Ll Roagervej 5