KONTAKT / Menighedsråd, Roager sogn

Menighedsråd, Roager sogn

 
Formand, Carl Schneider, Roagervej 205, tlf. 21 76 13 67
Næstformand og kontaktperson, Bent Brodersen, Buskemarksvej 6
Kirkeværge og kasserer, Benta Nielsen, Gl. Grænsevej 26 A
Sekretær, Jeannette L. Rehfeldt, Vestermarksvej 2, tlf. 61164842
Viggo H. Mogensen, Ll Roagervej 5